THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN THIẾT KẾ

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN THIẾT KẾ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI BẮC TRƯỜNG SƠN CẦN TUYỂN DỤNG CÁC VỊ TRÍ SAU: Thông tin chung về công ty: Tên công ty: Công ty cổ phần đầu tư & Thương mại Bắc trường Sơn …