Công nghệ in hộp carton cao cấp của Bắc Trường Sơn

Test mẫu cho khách hàng xem trực tiếp không cần chờ đợi sản xuất bản in Công nghệ in thùng carton hiện đại nhất hiện nay. Đang được ứng dụng trên toàn bộ các xưởng sản xuất của Bắc Trường …

Công ty Bắc Trường Sơn lắp đặt 4 lô sóng mới

Công ty Bắc Trường Sơn lắp đặt 4 lô sóng mới

Từ ngày 10/05/2017 đến ngày 20/05/2017, công ty Bắc Trường Sơn  với sự giúp đỡ của các chuyên gia Trung Quốc  đã hoàn thành việc lắp đặt 04 đầu sóng mới. Hiện cả 04 đầu sóng đã hoạt …