Công ty Bắc Trường Sơn lắp đặt 4 lô sóng mới

Từ ngày 10/05/2017 đến ngày 20/05/2017, công ty Bắc Trường Sơn  với sự giúp đỡ của các chuyên gia Trung Quốc  đã hoàn thành việc lắp đặt 04 đầu sóng mới.

Hiện cả 04 đầu sóng đã hoạt động ổn định theo đúng thông số kỹ thuật.

Once they went on a fishing expedition with jeff on his boat, creatively titled, the jeff, and that was that my student’s main topadmissionessay.com/ experience with boats.