Công ty Bắc Trường Sơn lắp đặt 4 lô sóng mới
Từ ngày 10/05/2017 đến ngày 20/05/2017, công ty Bắc Trường Sơn  với sự giúp đỡ của các chuyên gia Trung Quốc  đã hoàn thành việc lắp đặt 04 đầu...
Bao bì Bắc Trường Sơn nhận chứng nhận quản lý chất lượng ISO
Bao bì Bắc Trường Sơn nhận chứng nhận quản lý chất lượng ISO Sau quá trình phấn đấu của tập thể công ty CP đầu tư và thương mại...